Sep
30
Sat
Michaelmas Kriya – Day 1
Sep 30 @ 10:00 am – 5:00 pm

Details to be confirmed.

Oct
1
Sun
Michaelmas Kriya – Day 2
Oct 1 @ 10:00 am – 4:30 pm

Details to be confirmed.

Dec
9
Sat
Christ Gift of Christmas – Day 1
Dec 9 @ 10:00 am – 5:00 pm

Details to be confirmed.

Dec
10
Sun
Christ Gift of Christmas – Day 2
Dec 10 @ 10:00 am – 4:30 pm

Details to be confirmed.